Filozófiai írások

• Kísérlet egy utazó portréjának rekonstrukciójára Gond, 1998/15-16. 302-326. o.PJ

• Szemérem és interpretáció (Barbara Schmitmans-Vajda: Dionüszosz Phi-loszophosz) Vulgo, 2000/1-2. 341-352. o.

• Mission imposibble avagy egy „besúgó” mártíriuma (Sören Kierkegaard: Szerzői tevékenységemről) Vulgo 2000/ 3-5. 508-516. o.

• Levél Foudayba Gond, 2001/27-28. 179-224. o.

• A lehetetlen szabadság szenvedélye (Heinrich von Kleist O… márkiné című elbeszéléséről) Gond, 2002/29-30. 148-169. o.

• A diskurzus spanyolcsizmája (Kunszt György: Nihil és ámen) Vulgo 2003/3. 177-186. o.

Mese az affirmatív kismalacról és az aszketikus farkasról (Vajda Mihály: Mesék napnyugatról) Vulgo 2004/2. 203-223. o.

• A remény kísértése és reménytelen ámokfutása (Vajda Mihály: Mit lehet remélni?) Vulgo, 2005/1-2. 399-408. o.

• A félelmetes Leonardo Gond, 1999/18-19. 291-321. o.

Hitetlen Tamás (Adalék a reprezentáció eszméjének történetéhez) In: Ikonológia és műértelmezés 9., JATEPress, 2003. 143-168. o.

• Nietzsche és Pascal In: Filozófiai diskurzusok. EKF, Líceum Kiadó, Eger, 2003. 160-176. o.

• Gondolatok egy fáról In: Európa Nietzsche után. EKF, Líceum Kiadó, Eger, 2005. 201-212. o.

• A megalapozott félreértés retorikája In: Nagyerdei Megálló, Tanulmányok Vajda Mihály 70. születésnapjára Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005. 222-241. o.

• Miért keresik a filozófusok a magányt? In: Költészet és gondolkodás. EKF, Líceum Kiadó, Eger, 2007. 19-27. o.

• Platón párnája In: Lábjegyzetek Platónhoz. A gyűlölet. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, Szeged, 2007. 197-208. o.

• Az indoktrináció művészete In: A zsarnokság szépsége. Tanulmányok a totalitarizmus művészetéről. Kalligram, Pozsony, 2008. 59-74. o.

• Totális kép, totális ember (A totalitarizmus disztópikus reprezentációjáról) In: A totalitarizmus és a magyar filozófia; Vulgo, Debrecen, 2005. 252-265. o.

• Szókratész utolsó tanítványa (Richard Rorty Orwell-értelmezéséről, állandó tekintettek az antiutópikus filmekre) In: Huszonöt fennsík; Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011.11-29. o.

Minden vélemény számít!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress